Ofelias pappa och evigheten

Ofelias pappa tror på någon form av evigt liv efter döden. Att flyta runt sådär. Följa med i mänsklighetens utveckling. Se hur det går, liksom. Ofelias pappa tar en döende kvinnas brist på rädsla som ett bevis för detta. Om hon inte var rädd, vad finns det då att vara rädd för?

”Evigt liv är inte en belöning,” säger Ofelia. ”Du förstår inte evigheten.”

”Men man kanske når någon form av högre medvetande,” funderar Ofelias pappa. ”Ett med allt…”

”Nej,” säger Ofelia. ”Evigheten är för alltid. Du inser inte hur stort det är. Det är inte tio år. Det är inte hundra år. Inte ens en miljon år.”

Ofelias pappa är tyst en stund.

Hon fortsätter: ”Du lever att se mänskligheten dö ut. I det vakuum som uppstår efter en död planet, miljarder år efter din sista efterlevande dött, där svävar du i mörk och tom rymd. Fortfarande medveten. Du har sett allt som du kan se. Det finns ingenting nytt. Du har ingenstans att ta vägen och all tid i världen. Och vad gör du då?”

”Okej, okej, jag förstår!” kvider Ofelias pappa, då bara några sekunder i denna hypotetiska evighet var alldeles för mycket. ”Så vad vill du ha sagt?”

Det Ofelia vill ha sagt är detta: Människor i allmänhet förstår inte evigheten. Det är bara ett ord vi slänger ur oss då vi sällan greppar långvarig förändring eller att evighet också kommer innebära en tid då det inte finns något kvar som vi värderar.

Att förstå evigheten betyder insikt. Livet är värt något nu. Du har en så liten del av evigheten som bara är din, som varar i denna stund och som aldrig kommer igen. Den tid är på väg då inget av det du gjort spelar någon roll. Men det spelar roll nu, för dig.

One thought on “Ofelias pappa och evigheten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s